Kontakt

Adresa

Preslova 72/25
Praha 5 – Smíchov
150 21

Email

reditel@ssps.cz

Telefon

777 355 040