Videa:

Škola 2030 +

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček | Rozhovor

Jak vidí české školství profesor Jiří Drahoš?

Co si myslí o českém školství bývalý šéf ČEZu Martin Roman?

Rozhovor s Mgr. Liborem Ševců

Rozhovor s Mgr. Silvií Pýchovou

Rozhovor s Mgr. Petrem Šulcem

Strategie vzdělávací politiky 2030+

Rozhovor s Ing. Milošem Rathouským

Rozhovor - Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Rozhovor - Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D., poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Rozhovor - Mgr. Radek Sárközi , prezident spolku Pedagogická komora

Rozhovor - Miroslava Černochová, proděkanka PedF UK

Rozhovor - Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin

Rozhovor - prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., profesorka pedagogiky

Rozhovor - Mgr. Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

Rozhovor - Silvie Pýchová, výkonná ředitelka SKAV

Rozhovor - Daniel Pražák, učitel na ZŠ Strossmayerovo nám., iniciativa Otevřeno

Rozhovor - Martin Baxa, poslanec Poslanecké sněmovny PČR, pedagog

Rozhovor - Prom. ped. Jana Hrubá, šéfredaktorka Učitelských listů

Rozhovor - RNDr. Kamil Ubr, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Rozhovor s primátorem hlavního města Prahy

Rozhovor s prof. Maříkem