PŘICHÁZÍ DOBA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

20.09.2018

Krásná zasedací místnost na Ministerstvu školství se rychle zaplňuje. Brzo bude zahájena plenární schůze České národní koalice pro digitální pracovní místa, zkráceně DigiKoalice. Ta je součástí Evropské koalice, jejímž cílem je podporovat digitální vzdělávání v členských státech Evropské unie, koordinovat tento proces a přinášet příklady dobré praxe. V České republice má po roce svého působení více než osmdesát členů, kteří se rekrutují jak ze státní správy, tak z akademického prostředí, ale rovněž ze soukromého sektoru. 

Od února je novým předsedou DigiKoalice bývalý ministr financí pan Ivan Pilný, který je zároveň zmocněncem Ministerstva školství pro digitální vzdělávání. Ten je rozhodnut posunout její působení směrem k praxi, přichází s námětem vytvořit několik pracovních skupin, ze kterých vzejdou konkrétní podněty. 

„Doba, kdy se chodilo deset, dvacet let do školy a dalších čtyřicet let se z toho žilo, je nenávratně pryč,“ tvrdí Ivan Pilný, „Přichází doba celoživotního vzdělávání, už se nedá vzdělávat na konkrétní job, ale v obecných dovednostech, které student, zaměstnanec nebo podnikatel posléze dál sám rozvíjí,“ doplňuje. 

I na plenárním jednání DigiKoalice jsou akcentovány příklady dobré praxe. Značný prostor dostává i Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, ve které v nebývalé míře dostávají prostor studenti ke své seberealizaci. Z mnohých z nich se pak stávají spolupracující absolventi, kteří umožňují škole poskytovat vzdělání v těch nejmodernějších oborech, jaké jsou kybernetická bezpečnost, virtuální realita, internet věcí, robotika. Jak se ozývá z pléna, slova dojímají, ale příklady táhnou.  

„Máme možnost si neustále povídat o tom, co uděláme. Nebo prostě něco konkrétního dělat. Já dávám přednost druhé variantě,“ říká ve svém vystoupení Ing. Radko Sáblík, pak se však hořce usměje, „Jsou dvě možnosti. Buď nás, ostrůvky pozitivní deviace, jak o nás mluví pan Pilný, můžete podpořit, anebo nás nechat zahubit stále více bující byrokracií.“ 

Na jednání se mluví otevřeně, někdy vzplanou emoce, ale je patrná snaha všech přítomných posouvat věci dopředu. Všichni se však obávají zakonzervovaného stavu v českém školství, které setrvačností udržuje současné poměry a brání se faktu, kdy se společnost dynamicky mění díky překotnému rozvoji moderních technologií. 

„Nejen v České republice jsou někteří studenti připravováni na pracovní pozice, která však po jejich odchodu ze vzdělávacího systému již nebudou existovat,“ vysvětluje Ivan Pilný, „Nejvíce ohroženou skupinou zaměstnanců jsou ti ze středu, nejhůře placené profese se roboty nahrazovat nevyplatí a na práci z těch nejvyšších skupin ještě umělá inteligence nestačí,“ tvrdí.  

Přítomní se shodují, že je třeba skončit s vytvářením dokumentů, jejichž obsah zůstane většinou jen na papíře. Je nutné tento obsah co nejrychleji přenést do praxe. Za velmi potřebné považují vytvoření scénářů pro učitele, zhotovení digitálních výukových materiálů, které si pak lehce bude moci každý kantor upravit podle svých preferencí. 

Ředitel Smíchovské SPŠ představuje i svůj projekt „Vychovej si svého studenta a zaměstnance“, který hovoří o systémové spolupráci firem, vysokých, středních a základních škol, kdy studenti z vyššího stupně vzdělávání podporují výuku na nižším stupni, pracovníci firem pak podporují studenty vysokých a středních škol. 

„Za klíčové považuji přesvědčit o nutnosti nového stylu vzdělávání ředitele a učitele. Pokud oni nepřijmou myšlenku potřebných změn, nikdy se nic na školách nezmění,“ je přesvědčený Ing. Radko Sáblík, „Již z minulosti dobře známe, jak se mnohé dobré myšlenky rozplizly, jak se tak říkajíc vlk nažral a koza zůstala celá. Tedy se pokračuje v metodách výuky, které se vlastně mnoho nemění od dob rakousko-uherské monarchie,“ dodává smutně, „Současná doba nám všem dává ohromnou příležitost vykročit správným směrem. I díky tomu, co se nám společně daří budovat na naší škole, jsem umírněným optimistou,“ rozjasňuje se mírně jeho tvář.

Redakce

Adam Pelej

Šéfredaktor

17 článků

Lukáš Kavalír

Zástupce šéfredaktora

27 článků

Ali Amjid

Vývojář webu

1 článků

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Doporučené Články

Hlásí se rádio Svobodná Evropa

Rádio Svobodná Evropa vysílá do zemí, kde není prosazená svoboda tisku a média jsou cenzurována tamními vládami. Co o něm možná nevíte?

Co si můžeme představit pod pojmem Svobodná Evropa? Pokud si tento pojem spojujete s rozhlasovou stanicí vysílající na území tehdejšího Sovětského svazu, máte pravdu. Jak již napovídá titulek článku, budeme...

KOMUNIKACE JE KLÍČEM K ÚSPĚCHU

Schola Pragensis 2018

Kolem stánku Smíchovské střední průmyslové školy je neskutečně živo. Všude kmitá mnoho studentů ve slušivých oblecích, mezi nimi i několik krásně oděných studentek. Nezbývá již mnoho času, než v ...

ROBOSOUTĚŽ 2018

V týdnu od 20. do 23. listopadu probíhalo středoškolské kolo 10. ročníku Robosoutěže, kterou pořádá FEL ČVUT. Soutěž se konala v Zengrově posluchárně KN:E-107 na Karlově náměstí na Fakultě Elektrotechnické ČVUT. T&eac...

JAK SE STUDUJE NA HACKERA?

Přinášíme rozhovor se studentem kybernetické bezpečnosti Janem Vackem.

Uplatnění studentů Smíchovské střední průmyslové školy z oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost je sto deset procent, tvrdí s lehkou nadsázkou ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vyzpovídali jsme tak studenta Jana Vacka.Nejprve přijmi gratulaci ke třetímu místu ve Středo...