MOST, KTERÝ BYL POSTAVEN ZA 72 HODIN CHÁTrá

Shromažďují se informace v jak špatném stavu mosty jsou a zjišťuje se, že se s nimi za posledních 30 let neudělalo vůbec nic.

Technologie

24.04.2018

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 14. 11. 2019 19:57