LEDNOVÝ den otevřených dveří na SSPŠ

Jaký byl druhý lednový den otevřených dveří na SSPŠ?

Škola

07.02.2019

Tradice Dne otevřených dveří naší Smíchovské střední průmyslové školy pokračovala úspěšně také letos – v tomto školním roce podruhé. Stejně jako v prosinci 2018 si i 10.ledna 2019 mohli zájemci o studium i jejich doprovod prohlédnout majestátně působící interiér školy. Už ten samotný oplývá informacemi, které budoucím studentům napoví o směru zaměření školy a možnostech vzdělávání. Seznámí příchozí i s tvářemi těch nejúspěšnějších studentů a absolventů. A mnozí nejen z nich jsou vždy k dispozici i osobně. Ochotně zodpoví všechny otázky týkající se studijních oborů, jednotlivých předmětů, náročnosti studia, perspektiv budoucího uplatnění v technických i jiných oborech. K dispozici je prohlídka jednotlivých tříd, posilovny, studentského klubu a nové učebny virtuální reality apod.

Samozřejmě je vždy připraveno i něco navíc. Letos studenti 3.L technického lycea předvedli svým potencionálním budoucím spolužákům v rámci svého studentského projektu několik zajímavých fyzikálních pokusů pod vedením konzultantek profesorek RNDr. Renaty Zýkové a Mgr. Věry Krajčové.

„Praktické ukázky příchozí rozhodně zaujali“, řekl k akci Richard Kovanda, jeden z předvádějících studentů. „Zpočátku byla u některých návštěvníků zřejmá mírná ostýchavost, ale samozřejmě jsme neváhali účastníky vtáhnout do dění na území fyzikální laboratoře. Máme zkušenosti s prezentací u mladších ročníků základek, které bývají trochu bezprostřednější a také ze Studentského festivalu 2118, takže problémy s komunikací byly nulové.“

S tím souhlasí i Michal Hercík a dodává: „Největší úspěch měla ukázka nanotechnologií a fotorezistor, který dokazoval změnu odporu podle intenzity dopadajícího světla. Trochu mě mrzí, že většina uchazečů, se kterými jsem měl možnost hovořit, preferuje obory IT. Všeobecnější technické lyceum je podle mě skvělou přípravou, pokud uvažujete o vysoké škole. Spojuje technické a přírodovědné obory a cizí jazyky, které dnes neoddiskutovatelně patří k základům vzdělání. Může se zdát možná díky tomu trochu náročnější, ale zdejší profesorský sbor si roky udržuje vysokou úroveň a vstřícnost ke studentům a díky tomu je Smíchovská střední průmyslovka právem považována za jednu z nejprestižnějších pražských škol.“

I když lednový termín nebyl co do počtu návštěvníků tak bohatý jako prosincový, zajímali se uchazeči o studium živě o veškeré školní dění. Nejvíce dotazů, jak bylo výše zmíněno, padalo k oborům IT (informační technologie) a KB (kybernetická bezpečnost) – aktuálně velmi žhavé téma denně propírané v médiích. Otázky samozřejmě směřovaly i k tématu přijímacích zkoušek. „Rozhodně přitvrďte v matematice“, to bylo naše nejčastější doporučení.
„Spousta z nás zejména v prvním ročníku doplatila na nedůslednost a chabou matematickou přípravu na základní škole. Byly zapotřebí hodiny doučování toho, co bychom dle požadavků už měli umět. Byl to ale nakonec převážně vítězný boj. Nedokážeme posoudit, zda se za uplynulé tři roky našeho studia na druhém stupni zlepšila výuka, ale rozhodně zkuste testy nanečisto. Dostanete vcelku jasný obraz toho, kde je třeba doplnit mezery“,říká k tomu autor článku a dodává:

„Rozhodně ale není čeho se bát. Pokud máte opravdu zájem a snahu, vždycky budete podpořeni. Se školou úzce spolupracuje řada bývalých absolventů, kteří mají kůži studenta v nedávné paměti. Technické vybavení školy, její odborná úroveň a letos 118. letá úspěšná historie je nejen závazkem, ale především výzvou!“

Redakce

Adam Pelej

Šéfredaktor

17 článků

Lukáš Kavalír

Zástupce šéfredaktora

27 článků

Ali Amjid

Vývojář webu

1 článků

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Doporučené Články

MOST, KTERÝ BYL POSTAVEN ZA 72 HODIN CHÁTrá

Shromažďují se informace v jak špatném stavu mosty jsou a zjišťuje se, že se s nimi za posledních 30 let neudělalo vůbec nic.

Máme březen roku 2018, světová ekonomická krize, podle renomovaných ekonomů společnosti Delloite, skončila před 3 lety. Ekonomika České republiky zažívá nebývalý růst. Doba uzrála k výrazným investicím do infrastruktury a situace kolem pražských mostů naznačuje, kde začít. Ze 700 mostních objektů, k...

JEN SKUTEČNÁ OSOBNOST DOKÁŽE ODOLAT NEGATIVNÍ ATMOSFÉŘE V KOLEKTIVU

Psycholog Zimbardi na základě svých celoživotních studií tvrdí, že pouhých 10% lidské populace dokáže odolávat vytvořené atmosféře v kolektivu, naopak plných 90% jí velmi rychle podléhá. Nejde jen o takové šílenství jako nacismus či komunismus, náboženský fanatismus, ale týká se to též každodenního živo...

Chci propojit technologii s lidským tělem

Alvaro Valvidia, student 3. ročníku oboru IT, popisuje své dětství a spolupráci s FN Motol

Do svých sedmi let jsi žil ve Španělsku a v Brazílii, od té doby jsi v České republice. Cítíš se tak trochu světoběžníkem? Pamatuješ si něco z doby před příchodem do Česka? Měl jsem to štěstí, že se mnou rodiče cestovali. Díky tomu jsem si udělal představu o různých místech a o chování různýc...

ENERGIE BUDOUCNOSTI

Asi všichni víme, že zásoby nejvíce využívaných paliv, ať už pro výrobu elektrické energie, tak i pohonných hmot, nejsou nekonečné, a tak se hledají různé obnovitelné alternativy, které by zpomalily úbytek surovin nebo jej zcela zastavily. Jednou z těchto alternativ je solární energie, která se velmi r...