Konference Elixír do škol aneb když kantoři mají víkend plný inspirace

Reportáž z konference Elixíru do škol 2019

Společnost

20.06.2019

Každý rok jeden víkend v květnu patří Hradec Králové fyzikářům. Kde jinde byste jich také mohli potkat více jak 200? I mezi učiteli se jedná o výjimečnou akci. Neznám jiné školení, navíc celo-víkendové, kam by se dobrovolně hlásilo tolik učitelů. Další stovka trpělivě čekala na seznamu náhradníků.

Čím se tato vzdělávací akce liší od jiných?

Možná i díky tomu, že obsah konference vymýšlí fyzikáři sami pro sebe, ustálil se její koncept na 4 zajímavých přednáškách a 4 workshopech, kde učitelé vyrábějí pomůcky či se stávají žáky a učí se novým dovednostem a inovativním přístupům. Kromě těchto základních stavebních kamenů je sobotní popoledne určeno tzv. fóru inspirace, kde se mohou prezentovat organizace a firmy, které učitelům nabízí své programy, nové knížky a vzdělávací akce.

Letos jsem se poprvé neúčastnila konference za naši školu sama. Dalšími účastníky byli kolega Jaroslav Kořínek a pan ředitel. Nicméně každý z nás měl na konferenci jiné postavení a tím i mohl vidět akci z jiného úhlu. Pan Kořínek byl účastníkem, který navštěvoval workshopy a přednášky a tím získával spoustu inspirace. Pan ředitel byl spíše pozorovatelem, jak taková opravdu akční konference fyzikářů – nadšenců vypadá. 

S učiteli společně s vedením katedry didaktiky fyziky MFF UK také v rámci fóra inspirace diskutoval. Já byla v roli školitele a to hned se dvou sekcích – ve fóru inspirace jsem společně s kolegou Janem Veselým z pražského planetária vařila komety v suchém ledu a ve večerních hodinách v pátek i sobotu vedla workshop, kde jsme s učiteli pájeli zdroj světla. 

Přála bych i učitelům jiných předmětů, než je fyzika, aby pro ně vznikla obdobná konference, která by je inspirovala k další práci a nabíjela je energií. Není lepšího léku proti vyhoření – i když zrovna na mém workshopu málem k požárnímu poplachu došlo. 


Mgr. Věra Krajčová, pedagogRedakce

Adam Pelej

Šéfredaktor

17 článků

Lukáš Kavalír

Zástupce šéfredaktora

27 článků

Ali Amjid

Vývojář webu

1 článků

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Doporučené Články

ZÁSTUPCI VEDENÍ MĚSTA JEDNOZNAČNĚ PODPORUJÍ PROJEKT MEDIÁLNÍHO DOMU PRAHA

Radniční klub na Staroměstské radnici se plní zástupci několika pražských středních škol. Scházejí se zde na druhé schůzce k novému projektu, kterým je založení Mediálního domu Praha, v rámci ...

KAM “MIZÍ” PENÍZE EU

Toto je zkušební podnadpis

Někteří studenti a zaměstnanci se ptají, na co vlastně jsou využívány prostředky z různých programů Evropské unie. Jeden z příkladů jsme se rozhodli popsat z vlastní zkušenosti. „Peníze získané z fondu Evropské unie slouží k realizaci různých školních projektů,“ vysvětluje ředitel Smíchovské střední...

SMART PRAHA ROKU 2035 PŘIJDE NA STAMILIARDY

ŘÍKÁ MICHAL POSTRÁNECKÝ

„Město dnes chápeme jako fyzickou strukturu, ve které žijeme. V roce 2035, což je pro nás docela daleko v kontextu rychlosti, s jakou se technologie vyvíjejí, se velká část obchodu, služeb a našich potřeb přenese do paralelního virtuálního světa nad touto fyzickou realitou. Dění v jednom světe, bude...

PŘICHÁZÍ DOBA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Krásná zasedací místnost na Ministerstvu školství se rychle zaplňuje. Brzo bude zahájena plenární schůze České národní koalice pro digitální pracovní místa, zkráceně DigiKoalice. Ta je součástí Evropské koalice, jejímž cílem je podporovat digitální vzdělávání v členských státech Evropské unie, koordinov...