KAM “MIZÍ” PENÍZE EU

Toto je zkušební podnadpis

Škola

23.04.2018

Někteří studenti a zaměstnanci se ptají, na co vlastně jsou využívány prostředky z různých programů Evropské unie. Jeden z příkladů jsme se rozhodli popsat z vlastní zkušenosti.

„Peníze získané z fondu Evropské unie slouží k realizaci různých školních projektů,“ vysvětluje ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, „Každý výdaj musí být přesně zdokumentován a v souladu se schváleným projektem. V jiném případě by náklady nebyli uznány a proplaceny. Jedním z příkladů je Kemp bez hranic, na kterém se právě nacházíme,“ dodává.

Tento zmíněný kemp se konal v půlce března a pro projektovou výuku bylo zvoleno nosné téma média. Ve skupinách studenti řešili různé otázky s tímto tématem spojené, například vlastnictví médií, dezinformační kampaně, relevantnost informací a jejich ověřování. Na odpovědích, prezentacích a následných diskuzích spolupracovali studenti z různých ročníků a z různých zemí původu, jako třeba Vietnam, Rusko, Ukrajina, Rakousko, Francie, Pákistán.


Zároveň se na kempu vytvořila velmi početná pracovní skupina, která se podílí na vzniku a obsahu Mediálního domu Preslova. Ti nad rámec zadaných úkolů ještě vytvářeli výstupy pro tento mediální dům. Tím se vlastně skloubila teorie s praxí, kdy studenti nejen o médiích diskutovali, ale zároveň se někteří stávali sami jejich tvůrci.

„Hned po příjezdu nám hotel zapůjčil velkou klubovnu, ve které se konaly všechny srazy a proslovy pana ředitele. Na první schůzi jsme se rozdělili na čtyři skupiny. Všichni jsme pilně pracovali na svých zadáních a následně je bez problémů prezentovali. Vedly se rozsáhlé diskuze a spousta studentů projevila své názory na řešené věci,“ tvrdí Denis Rohožka, student SSPŠ, „Po práci byl čas i na volnou zábavu, jako třeba na hraní kulečníku, šipek či stolního fotbalu. Několik z nás se také párkrát vydalo s doprovodem mimo hotel, a to buď hrát bowling nebo se svézt na lyžích či bobech,“ doplňuje.

Zázemí pro svůj kemp nalezli studenti v hotelu Zadov na Šumavě a velice si ho pochvalovali.