V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ SE (snad) BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY

Škola

20.03.2019

Skupina čtyř studentů Smíchovské střední průmyslové školy je usazena ve vestibulu Národní technické knihovny v Dejvicích a probírá s pracovníkem kabinetu ministra školství Karlem Gargulákem své působení na blížící se úvodní konferenci ke Strategii 2030+. Studenti jsou z Mediálního domu Preslova a každý z nich má svou konkrétní roli. Čtvrťák Vojtech Tunzer zaujímá post fotografa, třeťáci Denis Rohožka redaktora, Hoang Tien Thanh hlavního kameramana a Jan Potůček druhého kameramana.

            Konferenční sál se plní hosty, přichází jich na dvě stě, jde o osobnosti z různých oblastí školství, představitele různých uskupení, státních institucí, vysokých škol. A pochopitelně pořádajícího ministerstva školství. Na obrazovce se střídají portréty osmi členů expertní komise, jmenované ministrem školství, kterou vede profesor Fakulty sociálních věd University Karlovy Arnošt Veselý, a jejímž členem je i ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík. Členové této expertní skupiny jsou zde dnes ale především v roli naslouchajících, budou pozorně sledovat vyjádřené názory panelisty i účastníky akce, aby jejich poznatky mohli využít ve své práci.

            Konferenci zahajuje její moderátor, jinak státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč: „Chtěl bych poděkovat za spolupráci Smíchovské střední průmyslové škole, jejímu řediteli a jejím studentům. Ti jsou mezi námi a natáčejí reportáž a rozhovory. Smíchovská průmyslovka patří k nejlepším a nejprogresivnějším školám nejen v Praze, ale v celé České republice,“ tvrdí rozhodně.  Poté již přivítá ministra školství Roberta Plagu, který pronese úvodní projev.

            „Za mnou můžete vidět přehled členů expertního týmu,“ říká jeho vedoucí Arnošt Veselý, „Trochu jsme pozměnili název na Strategii 2030+, kde plus značí, že se nemůžeme zabývat jen následnými deseti roky, ale musíme uvažovat v delším časovém horizontu,“ upozorňuje.

            Následuje první panelový blok na téma „Vize vzdělávací politiky v ČR“, druhý panelový blok na téma „Absolvent vzdělávacího systému období 2030+“, a konečně třetí blok, který se týká revize Rámcových vzdělávacích programů.

            „Byl jsem účastníkem mnoho konferencí na téma školství, ale ještě nikdy jsem nezažil tak pozitivní atmosféru,“ tvrdí Radko Sáblík, a v tom mu dávají za pravdu i mnozí další přítomní, „Hovořil jsem s desítkami osobností spojených se vzděláváním, a všichni kvitují vznik expertní skupiny a jsou připraveni se do vytváření vize sami aktivně a pozitivně zapojit,“ vysvětluje, z čeho pramení jeho dobrá nálada.

            Studenti Smíchovské SPŠ kromě záběrů pro reportáž postupně natáčí dvanáct rozhovorů s různými přítomnými osobnostmi, včetně ministra školství. Jejich vystupování a jednání budí zasloužený ohlas a pochvaly od přítomných.

            „Pana ministra jsme si odchytili, když dával rozhovor pro Českou televizi a televizi NOVA,“ sděluje s naprostou samozřejmostí Denis Rohožka, „Řekl nám, že pro studenty Smíchovské školy je vždy k dispozici a hovořil moc hezky o naší škole, kterou označil za jednu z nejlepších v Česku,“ dodává s patřičnou hrdostí. 

            „Studenti byli senzační,“ netají svou spokojenost Kateřina Konrádová, pracovnice kabinetu ministra a organizátorka konference, „Chovali se suverénně, přitom skromně a vstřícně. Dokázali, jak výbornou úroveň mají. Těšíme se na další spolupráci.“

            „Až během konference jsem si plně uvědomil, jak skvělý zvuk má Smíchovská průmyslovka mezi odbornou veřejností,“ doplňuje ji Karel Gargulák, pracovník kabinetu ministra, organizátor konference, který spolupracuje s týmem Mediálního domu Preslova a vodí studentům hosty na rozhovory, „Také jsem si uvědomil, jakému respektu se mezi odbornou veřejností těší její ředitel. Jak pozitivně přijímají, že právě on je členem expertní skupiny, jako respektovaný odborník z praxe.“

            Po skončení konference následuje pracovní večeře, na které se potkávají ministr školství, vedení MŠMT a členové expertní skupiny Strategie 2030+ v restauraci Budvarka v Dejvicích. Pracovní večeře má dvě části, první za přítomnosti ministra Roberta Plagy, který odchází asi po hodině a půl, ta je více slavnostnější, následná část daleko více pracovní.

            Přítomni jsou mimo jiné státní tajemník Jindřich Fryč, náměstek ministra pan Pícl, ředitel kabinetu ministra Jaromír Beran, členové expertní komise profesor Arnošt Veselý, profesor Stanislav Štech z Pedagogické fakulty UK, bývalý ministr školství, paní profesorka Iva Stuchlíková z Jihočeské university, profesor Jakub Fischer, děkan Fakulty informatiky VŠE a Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ. Přítomno je dalších deset pracovníků MŠMT, včetně několika ředitelů odborů.

 

Redakce

Adam Pelej

Šéfredaktor

17 článků

Lukáš Kavalír

Zástupce šéfredaktora

27 článků

Ali Amjid

Vývojář webu

1 článků

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Doporučené Články

KYTAROVÝ RÁJ JMÉNEM THOMANN

Toto je zkušební podnadpis

O jarních prázdninách jsem měl tu čest se svými přáteli podniknout výpravu do hudebního domu Thomann který leží v malém německém městečku jménem Treppendorf. O co se to vlastně jedná? Thomann je největší evropský hudební obchod. Můžete zde sehnat vše, co se týká hudebních nástrojů, studiového vybave...

Konference Elixír do škol aneb když kantoři mají víkend plný inspirace

Reportáž z konference Elixíru do škol 2019

Každý rok jeden víkend v květnu patří Hradec Králové fyzikářům. Kde jinde byste jich také mohli potkat více jak 200? I mezi učiteli se jedná o výjimečnou akci. Neznám jiné školení, navíc celo-víkendové, kam by se dobrovolně hlásilo tolik učitelů. Další stovka trpělivě čekala na seznamu náhradníků.Čím se...

MOST NA ZÁPAD CHÁTRÁ, A STÁLE NEMÁ JMÉNO

Technická správa komunikací hl. m. Prahy spravuje na 700 mostních objektů. Z nichž je, dle aktuálního hodnocení TSK, které dělí mosty do sedmi kategorií, 125 ve špatném (99 - do této kategorie se do 2. prosince řa...

SSPŠ pro mě byla strašně důležitá

Jaroslav Kotápiš vystudoval výpočetní techniku na SSPŠ (2004-2008). V Alze pracuje od roku 2008, ředitelem marketingu se stal v únoru 2019.

Do školy jsi poprvé jako žák vkročil v září roku 2004, vzpomeneš si, jaké jsi měl pocity?Pamatuji si to docela přesně, jelikož se mnou nastupoval i kamarád z Chraštic, mého bydliště. Mě tehdy dali do „béčka“, což byla sportovní třída, jeho do 1.C. Jeho táta kvůli tomu ve škole udělal trochu „bordel“, ml...