PŘICHÁZÍ DOBA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

20.09.2018

Krásná zasedací místnost na Ministerstvu školství se rychle zaplňuje. Brzo bude zahájena plenární schůze České národní koalice pro digitální pracovní místa, zkráceně DigiKoalice. Ta je součástí Evropské koalice, jejímž cílem je podporovat digitální vzdělávání v členských státech Evropské unie, koordinovat tento proces a přinášet příklady dobré praxe. V České republice má po roce svého působení více než osmdesát členů, kteří se rekrutují jak ze státní správy, tak z akademického prostředí, ale rovněž ze soukromého sektoru. 

Od února je novým předsedou DigiKoalice bývalý ministr financí pan Ivan Pilný, který je zároveň zmocněncem Ministerstva školství pro digitální vzdělávání. Ten je rozhodnut posunout její působení směrem k praxi, přichází s námětem vytvořit několik pracovních skupin, ze kterých vzejdou konkrétní podněty. 

„Doba, kdy se chodilo deset, dvacet let do školy a dalších čtyřicet let se z toho žilo, je nenávratně pryč,“ tvrdí Ivan Pilný, „Přichází doba celoživotního vzdělávání, už se nedá vzdělávat na konkrétní job, ale v obecných dovednostech, které student, zaměstnanec nebo podnikatel posléze dál sám rozvíjí,“ doplňuje. 

I na plenárním jednání DigiKoalice jsou akcentovány příklady dobré praxe. Značný prostor dostává i Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, ve které v nebývalé míře dostávají prostor studenti ke své seberealizaci. Z mnohých z nich se pak stávají spolupracující absolventi, kteří umožňují škole poskytovat vzdělání v těch nejmodernějších oborech, jaké jsou kybernetická bezpečnost, virtuální realita, internet věcí, robotika. Jak se ozývá z pléna, slova dojímají, ale příklady táhnou.  

„Máme možnost si neustále povídat o tom, co uděláme. Nebo prostě něco konkrétního dělat. Já dávám přednost druhé variantě,“ říká ve svém vystoupení Ing. Radko Sáblík, pak se však hořce usměje, „Jsou dvě možnosti. Buď nás, ostrůvky pozitivní deviace, jak o nás mluví pan Pilný, můžete podpořit, anebo nás nechat zahubit stále více bující byrokracií.“ 

Na jednání se mluví otevřeně, někdy vzplanou emoce, ale je patrná snaha všech přítomných posouvat věci dopředu. Všichni se však obávají zakonzervovaného stavu v českém školství, které setrvačností udržuje současné poměry a brání se faktu, kdy se společnost dynamicky mění díky překotnému rozvoji moderních technologií. 

„Nejen v České republice jsou někteří studenti připravováni na pracovní pozice, která však po jejich odchodu ze vzdělávacího systému již nebudou existovat,“ vysvětluje Ivan Pilný, „Nejvíce ohroženou skupinou zaměstnanců jsou ti ze středu, nejhůře placené profese se roboty nahrazovat nevyplatí a na práci z těch nejvyšších skupin ještě umělá inteligence nestačí,“ tvrdí.  

Přítomní se shodují, že je třeba skončit s vytvářením dokumentů, jejichž obsah zůstane většinou jen na papíře. Je nutné tento obsah co nejrychleji přenést do praxe. Za velmi potřebné považují vytvoření scénářů pro učitele, zhotovení digitálních výukových materiálů, které si pak lehce bude moci každý kantor upravit podle svých preferencí. 

Ředitel Smíchovské SPŠ představuje i svůj projekt „Vychovej si svého studenta a zaměstnance“, který hovoří o systémové spolupráci firem, vysokých, středních a základních škol, kdy studenti z vyššího stupně vzdělávání podporují výuku na nižším stupni, pracovníci firem pak podporují studenty vysokých a středních škol. 

„Za klíčové považuji přesvědčit o nutnosti nového stylu vzdělávání ředitele a učitele. Pokud oni nepřijmou myšlenku potřebných změn, nikdy se nic na školách nezmění,“ je přesvědčený Ing. Radko Sáblík, „Již z minulosti dobře známe, jak se mnohé dobré myšlenky rozplizly, jak se tak říkajíc vlk nažral a koza zůstala celá. Tedy se pokračuje v metodách výuky, které se vlastně mnoho nemění od dob rakousko-uherské monarchie,“ dodává smutně, „Současná doba nám všem dává ohromnou příležitost vykročit správným směrem. I díky tomu, co se nám společně daří budovat na naší škole, jsem umírněným optimistou,“ rozjasňuje se mírně jeho tvář.

Redakce

Adam Pelej

Šéfredaktor

17 článků

Lukáš Kavalír

Zástupce šéfredaktora

27 článků

Ali Amjid

Vývojář webu

1 článků

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Doporučené Články

Jak vidí studenti a učitelé Smíchovskou SPŠ

Přinášíme souhrn anket na Smíchovské SPŠ, jak ji vidí studenti a jak učitelé?

Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík vyhodnotil ankety, které mu vyplnili studenti na závěr jeho besed. Podobné otázky následně zadal i pedagogickému sboru, a polovina učitelů dobrovolnou anket...

JAK SE STUDUJE NA HACKERA?

Přinášíme rozhovor se studentem kybernetické bezpečnosti Janem Vackem.

Uplatnění studentů Smíchovské střední průmyslové školy z oboru vzdělávání Kybernetická bezpečnost je sto deset procent, tvrdí s lehkou nadsázkou ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vyzpovídali jsme tak studenta Jana Vacka.Nejprve přijmi gratulaci ke třetímu místu ve Středo...

vyhlášení ankety ŘEDITEL ROKU 2018/19

Od začátku listopadu do konce roku 2018 probíhala anketa „Ředitel roku 2018/2019“ od společnosti Tutor. Do této ankety mohl každý přihlásit svého nejlepšího ředitele ať už z řad žáků, studentů, rodičů pedagogů nebo i zřizovatel školy. Za toto období bylo nominováno přes 80 ředitelů ze škol z celé České ...

Mediální kemp aneb studenti ve světě redaktorství

Přinášíme souhrnnou reportáž z mediálního kempu Presovin, který se konal v týdnu od 30.4. do 3.5.2019

Ve dnech 29.4. - 3.5. 2019 se konal na kolejích Liberecké univerzity multimediální kemp s nádechem redaktorství, výzev a techniky pod vedením Ing. Radko Sáblíka, ředitele Smíchovské střední průmyslové školy. Pražští středoškolští studenti se vydali na pěti denní kemp do Liberce za účelem vytv...