MOST, KTERÝ BYL POSTAVEN ZA 72 HODIN CHÁTRÁ

Shromažďují se informace v jak špatném stavu mosty jsou a zjišťuje se, že se s nimi za posledních 30 let neudělalo vůbec nic.

Technologie

24.04.2018

Máme březen roku 2018, světová ekonomická krize, podle renomovaných ekonomů společnosti Delloite, skončila před 3 lety. Ekonomika České republiky zažívá nebývalý růst. Doba uzrála k výrazným investicím do infrastruktury a situace kolem pražských mostů naznačuje, kde začít. Ze 700 mostních objektů, které TSK hl. m. Prahy, a.s. spravuje je jich, dle dokumentu, který máme k dispozici dle normy ČSN 736221, 125 ve špatném, velmi špatném nebo havarijním stavu.
„Shromažďují se informace v jak špatném stavu mosty jsou a zjišťuje se, že se s nimi za posledních 30 let neudělalo vůbec nic,“ uvedla pro Presloviny soudní znalkyně Ing. Miloslava Pošvářová Ph.D.
Stranou Trojské lávky, Libeňského či Palackého mostu by pak pozornosti neměl uniknout železniční most pod Vyšehradem.

Železnice nad Vltavou spojuje Smíchovské a Hlavní nádraží od roku 1871. Železniční most na Výtoni v dnešní podobě, je pak neodmyslitelnou součástí panoramatu Hradčan i Vyšehradu již přes 117 let. Česká mostárna Bratří Prášilových v Libni dokázala v roce 1901, i pro současnost, nevídaného kousku, když po dobu stavby nového mostu o délce 298 metrů, nebyla vůbec přerušena říční doprava a železniční výluka trvala pouhých 60 hodin. Výsledkem je železniční most coby veledůležitá dopravní tepna spojující nejvytíženější nádraží v Česku se západní Evropou, s dvěma lávkami pro pěší a jedinečnou ocelovo-kamennou konsturukcí s třemi parabolickými nosníky.


Tato, pro panorama Prahy již ikonická, stavba potřebuje po více než století rekonstrukci. Lávky, již v havarijním stavu, byly v prosinci minulého roku uzavřeny. Jejich oprava potrvá 2 roky, přičemž po prvním roce by měla být otevřena první z rekonstruovaných – jižní lávka. U mostu, jehož stavba nepřesáhla 72 hodin, však o žádném bleskovém tempu nemůžeme hovořit. Otázkou také zůstává, v jakém stavu je ocelová konstrukce samotného železničního mostu. Přestože v roce 2015 SŽDC odhadovala jeho životnost na 30 let, dle současného hodnocení STK je však již ve špatném stavu, stejně jako byla Trojská lávka před zřícením.

Rekonstrukce železničního mostu je však přímo vázána s přestavbou trati mezi Hlavním nádražím a Smíchovem, která podle současných informací od SŽDC nezačne dříve než v roce 2022. Ocelový železniční most tak žádná větší oprava či přestavba nezasáhne přinejmenším dalších 5 let.

Osud mostu z úplného začátku 20. století, který byl roku 2004 zařazen mezi kulturní památky, zůstává v mlze tajemství. V naslédujících týdnech je s Vámi budeme postupně odkrývat a pokusíme se této památce, která v Praze stojí stejně dlouho jako budova Smíchovské SPŠ v Preslově ulici, pomoci nabýt důstojnosti a důležitosti, kterou si zaslouží.

Redakce

Adam Pelej

Šéfredaktor

17 článků

Lukáš Kavalír

Zástupce šéfredaktora

27 článků

Ali Amjid

Vývojář webu

1 článků

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Doporučené Články

PŘICHÁZÍ DOBA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Krásná zasedací místnost na Ministerstvu školství se rychle zaplňuje. Brzo bude zahájena plenární schůze České národní koalice pro digitální pracovní místa, zkráceně DigiKoalice. Ta je součástí Evropské koalice, jejímž cílem je podporovat digitální vzdělávání v členských státech Evropské unie, koordinov...

DÍRA NA TRHU PRÁCE PŘEJE PRACOVNÍKŮM S IT

Podle agentury CzechInvest každá třetí investice v Česku míří do sektoru Informačních Technologií. Tyto obory jsou obecně na trhu práce velmi žádané. Napříč sektory neustále vznikají nová pracovní místa, která vyžadují vědomosti právě z oblasti IT. I když české střední i vysoké školy každým rokem produk...

NA SMÍCHOVĚ JSEM NAŠEL SVŮJ OBOR

Exkluzivní rozhovor s absolventem Smíchovské SPŠ, který našel svůj obor právě zde a nyní studuje v Londýně

►► Blahoslav Rataj je absolventem SSPŠ a nýní i studentem londýnské prestižní univerzity Imperial College. Jiří Patejdl s ním udělal rozhovor exkluzivně pro měsíčník Presloviny.◄◄ ►Jak moc je studium na londýnské univer...

MOST NA ZÁPAD CHÁTRÁ, A STÁLE NEMÁ JMÉNO

Technická správa komunikací hl. m. Prahy spravuje na 700 mostních objektů. Z nichž je, dle aktuálního hodnocení TSK, které dělí mosty do sedmi kategorií, 125 ve špatném (99 - do této kategorie se do 2. prosince řa...