MEDIÁLNÍ DŮM PRAHA

Jednání o další spolupráci

Škola

07.02.2019

Prostory Staroměstské radnice na každého dýchnou svou historií. Nicméně například v Radničním klubu, sálu pro padesát osob, právě údržbář připravuje moderní techniku pro projekci i diskusi. Ta se má týkat nového celopražského projektu s pracovním názvem Mediální dům Praha, který radnímu Prahy pro školství Vítu Šimralovi navrhl ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblík. Ten se také, po boku se svým vedoucím PR oddělení Michalem Kalistou, absolventem Smíchovské SPŠ a studentem University Karlovy, ujímá řízení schůzky.

Na té jsou přítomni zástupci pěti pražských škol, které by se měly stát pilotními v tomto projektu. Kromě Smíchovské SPŠ, z níž je tu dnes dvanáct studentů, je zde učitel mediální výchovy z Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka, pětice studentů ze SPŠ Panská, a po jednom studentovi z Gymnázia Jana Keplera a Gymnázia Jana Patočky. Přítomné jsou i dvě pracovnice odboru školství MHMP a během jednání dorazí i zastupitel Prahy Martin Benda.

„Vzhledem k tomu, že jsou představitelé města na jednání, budu tu částečně hovořit i za ně,“ zahajuje jednání Radko Sáblík, aby následně představil projekt, o kterém jednal nejen s radním pro školství, ale i s primátorem a předsedkyní výboru pro vzdělávání. Od všech si vyslechl slova o jejich zájmu projekt podpořit.

Jednání

Ředitel Smíchovské SPŠ dále informuje o svých jednáních s představiteli MŠMT, Centra města budoucnosti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Mediálního domu Economia, se šéfredaktorem Deníků, šéfredaktorkou redakce školství vydavatelství Wolters Kluwer, šéfredaktorem Roklen 24 i ředitelem ČTK. Z nich všech se mohou rekrutovat partneři a podporovatelé Mediálního domu Praha.

„Jsme schopni sestavit početnější tým, a také máme podporu vedení školy,“ prohlašuje Petr Vaněk, student třetího ročníku SPŠ Panská, a souhlasí s ním i zástupci dalších středních škol. Stejně tak deklarují zájem se do projektu zapojit. Diskuse je otevřená a plodná, je cítit snaha se dohodnout.

„Studenti z gymnázií by mohli psát reportáže a dělat redaktory, studenti z obou technických škol pak točit reportáže a vytvářet videa,“ navrhuje Radko Sáblík, s čímž je opět jednoznačný souhlas.

„Než se ustanoví struktura mediálního domu, tak budu styčným důstojníkem já,“ nabízí své služby Michael Kalista, ve svém notebooku má již seznam účastníků a kontakty na ně.

Jelikož je schůzka pracovní, záhy se začnou rozdávat úkoly. Do začátku jarních prázdnin proběhne na všech školách setkání se zájemci o projekt, zjistí se jejich počet a v jaké míře se mohou zapojit. Po skončení jarních prázdnin bude naplánována druhá schůzka, na které se už musí řešit konkrétní body.

„Nezapomeňte se zeptat na to, kdo má zájem se zúčastnit Mediálního kempu na přelomu dubna a května,“ nabádá přítomné Radko Sáblík. Kemp by se měl uskutečnit mimo Prahu, aby se jeho účastníci lépe poznali, školy by měly uhradit dopravu a ubytování, studenti mít ve své režii pitný režim a stravování.
„Podzimní mediální kemp, kterého jsem se zúčastnil, byl skvělý,“ podpoří akci Tomáš Danda z Gymnázia Jana Keplera.

Pochopitelně se debatují i peníze, jak na provoz, na vybavení, tak pro členy mediálního domu. Tvorba by mohla studentům přinášet i finanční profit, pokud prokáží kvalitu vytvářeného obsahu. Kromě zpravodajství o svých školách či o jimi akcentovaných tématech, by mohli vytvářet obsah i pro zadavatele zakázek, například reklamní videa pro školy, pro komerční subjekty, ale i vytváření obsahu z akcí pořádaných Prahou.

Motivace studentů podílet se na Mediálním domě Preslova musí být vnitřní, tedy jejich chuť rozvíjet své znalosti, dovednosti a schopnosti, utvářet si své postoje. Ale také by měla být i vnější, v podobě získání finanční odměny, neboť jim studium zabírá dost času a studenti si pro svůj život potřebují i přivydělat. Takto by mohli mít odborné brigády, místo mnohdy neodborných brigád třeba v provozovnách rychlého občerstvení. To vše vyplývá z další debaty.


„Mohli bychom vytvořit společnou platformu výuky mediální výchovy, kde by docházelo ke spolupráci na přípravě výukových materiálů a výměně odborníků,“ navrhuje Michal Kaderka, „Například já bych mohl připravit a vyučovat jak vytvářet mediální obsah. Ale neumím videa. Ty by mohli vyučovat pedagogové nebo i studenti Smíchovské školy a školy z Panské,“ dodává. I jeho nápad má pozitivní ohlas.

Schůzka trvající téměř tři hodiny končí, všichni odcházejí spokojeni, což je patrné z jejich výrazů. Přitom si ale uvědomují, že bude záležet na nich, jak dokáží projekt prodat na svých školách, jak pro něj získat své spolužáky. Ale o tom budou referovat až na dalším setkání, po odpočinku na jarních prázdninách.

Redakce

Adam Pelej

Šéfredaktor

17 článků

Lukáš Kavalír

Zástupce šéfredaktora

27 článků

Ali Amjid

Vývojář webu

1 článků

Tištěné Presloviny

Stáhnout Presloviny

Doporučené Články

JSOU MATURANTI DOSTATEČNĚ DOSPĚLÍ, ABY SI SAMI VYBRALI BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

Každé rozhodnutí ovlivňuje mnoho skutečností. Někteří filosofové dokonce tvrdí, že pouze skutečnosti určují budoucnost, a že vůle, se svobodně rozhodnout, je jen iluze. Které skutečnosti nám tedy přivádějí nové studenty a které faktory ovlivňují jejich iluzi o svobodném rozhodování výběru školy? Ka...

ROZHOVOR S Ondřejem Hlaváčem

►V prvé řadě ti gratulujeme ke zvolení předsedou Studentské rady Smíchovské střední průmyslové školy. Po pěti měsících na škole docela slušná kariéra. Jak vidíš svou budoucnost v této p...

KDO NECHCE BÝT NA FOTCE, AŤ ODEJDE

SSPŠ pořádala soutěž pro žáky ZŠ, díky které mohli vítězové získat body k přijímačkám.

V laboratoři virtuální reality Smíchovské střední průmyslové školy se nachází na třicet lidí, jde o žáky základních škol a jejich doprovod. Ovšem zatímco část postává u zdi, ta druhá polovina máchá rukama, v nichž svírá ovladače, na hlavě speciální brýle. Snaží se zlikvidovat lukem a šípem vetřelce, kte...

V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ SE (snad) BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY

Skupina čtyř studentů Smíchovské střední průmyslové školy je usazena ve vestibulu Národní technické knihovny v Dejvicích a probírá s pracovníkem kabinetu ministra školství Karlem Gargulákem...